sistema participatiu de garantia ECOLLAURES

SPG_ECOLLAURES

 

1º Què són els sistemes participatius de garantía (SPG)?

 

IFOAM, la Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Ecològica, defineix els SPG com sistemes de garantía de qualitat aplicats a l’àmbit local, que verifiquen a productors basant-se en la participació activa d’actors i que es construeix a partir de la confiança, les xarxes socials i l’intercanvi de coneixements. 

 

2º Què és el spg_ECOLLAURES?

 

És un sistema participatiu de garantía que es fonamenta sobre els pilars de l’agroecologia i la sobirania alimentària.

 

S’articula a partir del recolzament mutu entre els sistemes i organismes involucrats en la promoció, producció, reglamentació, ús i consum dels productes i serveis agroecològics amb la responsabilitat compartida de garantir la qualitat del sistema.

 

Spg_ECOLLAURES és un sistema de garantia de primera part entre productors i consumidors. No es presenta com una alternativa als certificats d’agricultura ecològica convencionals, ni pretén donar cobertura a la producció agrícola ecològica destinada a la comercialització a través d’intermediaris o mercats majoristes.

 

El sistema té com a finalitat la transformació social mitjançant l’apoderament i responsabilització, per part dels productors i consumidors, de la cadena productiva-comercial i de consum en el marc de l’agroecologia al nostre territori. 

 

Spg_ECOLLAURES promou un segell que garanteix:

 

- la producció local d’aliments.

 

- els xicotets productors agroecològics.

 

- els canals curts de distribució i consum.

 

- les relacions horitzontals entre persones.

 

- la defensa del territori, de la biodiversitat i del coneixement agrari local.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0