PREPARANT EL TERRENY

Ahir es va escampar fem al bancal,  dut d'una vaqueria propera. Huí hem regat el bancal per poder, quan entre la saó, llaurar i començar a preparar les parcel.les, muntar les canonades de distribució d'aigua i dividir els horts. Estes faenes les anirem fent durant el mes d'agost.

a la dreta es veu l'hort que nosaltres cultivem
a la dreta es veu l'hort que nosaltres cultivem
a l'esquerre es veuen els clementins que hi ha al bancal
a l'esquerre es veuen els clementins que hi ha al bancal

Cinc dies després d'haver regat ha entrat el tractor ha passar els punxons, per obrir la terra descompactar-la i airejar-la, després amb el rotobator hem deixat la terra fina per poder treballar-la i preparar els horts.

Escribir comentario

Comentarios: 0