apicultura

L'apicultura és una activitat molt important per a l'agricultura, pels beneficis que produeixen les abelles polinitzant els cultius i augmentant així les produccions agrícoles.  Al País Valencià ja fa molts anys que l'apicultura està sent maltractada. La nul.la planificació citrícola, i l'us de certes varietats híbrides, fa que  la polinització entre varietats diferents produisca  pinyols als fruits, efecte conegut com la "pinyolà". Aleshores, el Govern valencià prohibeix l'assentament dels ruscos a les zones citrícoles. Encara que tradicionalment esta activitat haja vingut desenvolupant-se durant segles en estes zones, produint una de les millors i més apreciades mels. Contrariament al que es fa en altres autonomies, on es planifiquen les varietats de cítircs per zones per poder compatibilitzar la producció citrícola amb al producció apícola. Al País Valencià el sector apícola  veu minvada  la seua capcitat productiva i es veu abocada a situacions d'al.legalitat al no tindre les autoritzacions necessaries per a establir-se a moltes zones citrícoles. També és cert qué  es produeix mel de tarongina (azahar), sempre que tingues l'autorització, normalment a finques  on no hi ha varietats propenses a la pinyolà, per a assentar els ruscos.

Hem de ser  conscients de la importància de l'apicultura al ser les abelles el més important polinitzador. Per això  és interessant una bona distribució d'assentaments al llarg del territori que facen dues faenes molt importants, augmentar les produccions agrícoles  i oferir-nos uns productes alimentaris i energètics molt importants.

De vegades la falta de polinitzadors naturals es suplida  amb hormones per al quallat dels fruits, que després nosaltres ingerim, produint efectes no gaire beneficiosos sobre nosaltres.

Al terme de Nàquera queden molts pocs assentaments apícoles comparant amb els que hi devia haver en altres èpoques, quan era més comú tindre ruscos si més no per autoconsum. Ara la situació és molt diferent, jo només en conec un. Això, també m'ha dut a ficar a la finca un assentament de dimensions reduides, però suficient per a assegurar una bona polinització dels  cultius a més del benefici i gust de produir mel.

 

 

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0