prunes del cul dur

Paco observant les pruneres
Paco observant les pruneres

Ahir dijous anarem Paco i jo a uns bancals que estan eixint de Serra a la dreta,(no recorde el nom de la partida però de segur que Paco me'l dirà) el camí acaba en una senda que du a la font de l'ombria i al castell de Serra, si podeu passeu per allí és un lloc ben bonic per fer una passejada, per eixa zona el barranc sempre sol dur aigua llevat dels mesos estivals, hi ha diversos ullals dels quals s'abasteix la zona per al reg del bancals. Anarem per allí a buscar "pruneres del cul dur", unes pruneres que eren habituals per la zona, solen consumir-se tant fresques com assecades o confitades, segons diu Paco. Creiem haver-les trobat, enguany ho sabrem quan cresquen els rebrots que vam arrancar d'un bancal abandonat.

olivera serrana
olivera serrana

També vam gaudir de les magnífiques oliveres centenaries que hi ha a la zona, son de varietat serrana, una oliva que dona un oli molt apreciat, normalment tot l'oli d'esta zona es du a la cooperativa d'Altura, tant a la serra d'Espadà com la serra Calderona la varietat més comuna és la serrana.

Escribir comentario

Comentarios: 0