Benimaclet

Part de la meua familia és de Benimaclet, els meus avis eren Eulalia "Rosa la Pina" i Isidro "el Güere" la casa  on nasqué ma mare i els meus tios era coneguda com "Casa Isidro el Güere", estava al costat de la "Barraca del Güere".  Estava segons em conten darrere d'on hui hi ha  la famosa orxateria Els Sarieres, actualment hi ha una placeta, davant no fa molt encara quedaven alqueries, a la part de derrere del Patronat. Una d'eixes que fins fa poc, (abans de la bombolla immobiliària), restava dreta era Casa Vallets, l'alqueria de la tia Conxa (germana de la meua avia). Els meus records de menut quan anavem a l'horta a dinar, son d'un lloc (gens paregut al que trovem hui) rural, d'hortizó inabastable però quasi dins de la ciutat, d'una banda s'obria l'horta i de l'altra es tancava la ciutat, hi havia una figuera gran(encara està dreta i es veu perfectament quan passem per la ronda nord) amb un pouet, que supose  en aquella època( estem parlant de fa 20 anys) ja no estaria en us, però era una bonica estampa , també hi havien parres, i altres fruiters, recordant-nos el verger que va ser l'horta en un temps no molt llunyà.

L'home de la tia Conxa, a qui jo no vaig coneixer, era el tio Ramón,  el femater de Benimaclet, anava pel poble replegant els fems de les cases. Totes eixes restes s'aprofitaven per compostar i adobar els camps (veges quina cosa).

En eixa alqueria també tenien unaltra fiaguera darrere de la casa, que es diu "ull de perdiu", eixa és la que he anat a arreplegar hui, entre mig dels enderrocs de l'alqueria.

Eixa esplendida horta ara  convertida en abocador a la espera de ser engolida per l'asfalt, però mentre això arriva encara queda algú que cultiva algun troset entre mig de abocaments i enderrocs.

També més endavant, segons m'ha dit ma tia Conxin (filla de la tia Conxa) on estava l'alqueria Casa Collonis, trobem un altra figuera, esta anomenada "sang de rossí", també he agafat unes vares, esperem que siguen bones figues.

 

ull de perdiu
ull de perdiu

Escribir comentario

Comentarios: 0